Motel Lunar – Poręba Wielka, ul. Wadowicka 68, 32-600 Oświęcim.